Skill Box
Skill Box is a series of three books in full colour that developes young learners’ speaking, listening, reading, and writing skills – while they have fun.
Read More
Ahead with English
TEOG sınav sistemindeki değişiklikler dikkate alınarak UPTURN IN ENGLISH 8 ders kitabına uyumlu bir şekilde öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini geliştiren diyalog, paragraf ve kelime sorularına ağırlık verilmiştir.
Read More
Cool English
2. ve 3. sınıflara yönelik 4 beceriyi (okuma, konuşma, dinleme, yazma) geliştirici eğitim seti. MEB müfredat ve kitapları ile tam uyumludur.
Read More