Oracle’s Visual Dictionary

İngilizce öğreniminde başarılı olmanın anahtarı; zengin kelime ve yapı bilgisidir. Güncel MEB müfredatı kazanım ve amaçları ile MEB ders kitapları dikkatle tarandı, öğretilen tüm kelime ve kalıplar tespit edilerek İlkokul ve Ortaokul kademeleri için ayrı olarak büyük boy, renkli resimli, 2000 adedin üzerinde kelime ve kalıp içeren, görsel sözlük ve kelime alıştırmaları kitabı haline getirildi. Görsellerin yardımı ile öğrencilerin kelime dağarcığı daha zengin ve kalıcı olacak, öğrenciler İngilizce dersinde çok daha başarılı olacaklar.

Oracle’s Visual Dictionary 1 İlkokul kademesi için.

Oracle’s Visual Dictionary 2 Ortaokul kademesi için.

Visual Dictionary 1 Visual Dictionary 2